(B)recht voor de raap (2006)

Het Brussels Brecht-Eislerkoor werkt al geruime tijd in de traditie van Brecht en zijn tijd- en geestesgenoten alsHanns Eisler, Kurt Weill, Paul Dessau.
Maar in het repertoire van het koor zijn ook dichters en componisten vertegenwoordigd die na BB kwamen, zijn “Nachgeborene”, zoals hij ze zelf noemt.

(B)recht voor de raap was een buitenbeentje in het globaal Brechtproject 2006. Het is het enige programma voor groot koor. Het rijke koorwerk van Brecht, Eisler, Weill en consoorten kan niet zo dikwijls ten gehore worden gebracht, omdat het hoge eisen stelt aan de uitvoerders. De opvoering biedt een bonte mengeling van vierstemmige koorstukken die afwisselen met solostukken in een meer cabareteske stijl. Dus naast Seeräuber-Jenny en Das Ertrunkene Mädchen, bekende strijdliederen als het Solidariteitslied, maar ook minder gehoorde stukken als 700 Intellectuelen aanbidden een Olievat op eigenzinnige percussiemuziek van Carl Orff, de Legende van de Dode Soldaat en de Liturgie vom Hauch.
(B)recht voor de Raap toont Brecht vooral als visionair. De neoliberale wereldorde brengt nauwelijks oplossingen voor armoede in de wereld, sociale ongelijkheid, oorlog en verloedering van het milieu. Allemaal zwakke plekken waar marxist Bertolt Brecht de vinger op legde.

(B)recht voor de Raap van het Brussels Brecht-Eislerkoor onder leiding van Lieve Franssen was een totaalspektakel dat gebracht werd door 30 à 40 zangers en muzikanten. Met kleine en grote koorformaties, solo’s, accordeons en piano, slagwerk en nog veel meer. In een hedendaagse audiovisuele omgeving, een originele creatie van Ruth Flikschuh in samenwerking met de Academie voor Schone Kunsten van Anderlecht.

Muzikale leiding: Lieve Franssen
Video creatie: Ruth Flikschuh (i.s.m. Academie voor Schone Kunsten, Anderlecht)
Piano en accordeon: Lieve D’Haese
Andere instrumenten: olievaten, fluiten, gitaar
Muzikale raadgeving: Luc Mishalle
Algemene vormgeving: Vital Schraenen